Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

Enighet i SAMFO

LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene. - Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for ca. 25 000 arbeidstakere i Coop, Boligsamvirket og Landbrukssamvirket.

 LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene. - Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for ca. 25 000 arbeidstakere i Coop, Boligsamvirket og Landbrukssamvirket. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs 1. nestleder og forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

Solid JA i LO-NHO-oppgjøret

Generelle tillegg, lavlønnstillegg på kr 2,50 per time og heving av basislønn er de viktigste økonomiske resultatene. Det sikrer også et lavtlønnsløft til de lavest lønte, uttaler Følsvik

Det henvises til de enkelte forbunds hjemmesider for resultatene for de enkelte overenskomster.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler