Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018
Foto: Magne Svendsen

Enighet i LO-Virke-forhandlingene

-Resultatet av forhandlingene er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Følsvik har ledet forhandlingene med Virke.

- Vi har sikret medlemmene økt kjøpekraft, og fått til et solid løft for de lavest lønte, sier hun.

-Videre har vi tilsluttet oss AFP-løsningen som ble framforhandlet i LO-NHO oppgjøret. Denne modellen tetter hull i dagens AFP-ordning. Vi er enige om rammene for en ny AFP-ordning som vil gi større trygghet for framtidig pensjon, og være mer forutsigbar og rettferdig. Spesielt unge arbeidstakere vil nyte godt av dette fordi den knyttes til samlet tid i AFP-bedrift, og ikke som dagens ordning hvor kun de siste årene i arbeidslivet har betydning.

-Samtidig har vi sikret sliterne med en egen ytelse til de som går av når de er 62, 63 eller 64 år også innenfor dette området.

Oppgjøret omfatter nesten 16.000 LO-organiserte i handels- og servicenæringen. En stor del av disse er kvinner og ungdom.  

LOs medlemmer i LO-Virke-området skal nå ta stilling til det anbefalte forslaget i en uravstemning. Frist for å meddele resultatet av avstemningen til Virke er 30. mai 2018.

Det vises til berørte forbund for detaljert informasjon om resultater innenfor hvert enkelt tariffområde.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler