Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

- Et svært godt oppgjør

- Vi har sikret et svært godt resultat i årets tariffoppgjør. Vi fikk fullt gjennomslag på de fleste av de kravene vi stilte. Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på tariffkonferanse i Drammen.

LO-lederen var spesielt fornøyd med hva som ble oppnådd for AFP.

Les mer om resultatet her

Vi har fått til en ordning med tetting av hull i AFP-ordningen.  Det betyr at de som blir syke ved slutten av et langt yrkesliv, kan være syke i to år uten å miste retten til AFP.  Også de som er rammet av nedbemanning og konkurs får sikret sin AFP. 

LO-lederen var også godt fornøyd med at vi har fått på plass rammene for en ny AFP-ordning.  – Ordningen blir mer rettferdig, trygg og forutsigbar, sa Gabrielsen til tillitsvalgte i Drammen.

Hen pekte også på at mange i tunge yrker har måttet slutte tidligere enn de ønsker av helsemessige årsaker.

- Vi har sikret sliterne i norsk arbeidsliv.  Vi har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har helse til å stå lengre i jobb.  Vi har sikret et slitertillegg for alle de som er omfattet av sluttvederlagsordningen.

LO-lederen var også fornøyd med lønnstillegget.  Dette kommer i tillegg til de øvrige resultatene i dette oppgjøret.  – Vi har sikret økt kjøpekraft for alle og ekstra tillegg til lavtlønte.  Dette gjør at dette oppgjøret også har en god likelønnsprofil.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler