Landsorganisasjonen i Norge

Folkets Hus

LOs representantskapsmøte

-
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal A

LOs representantskapsmøte avholdes 27. februar. På dagsorden står blant annet tariffoppgjøret 2018.

Her kan du bestille reise til møtet

Foreløpig saksliste:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Godkjenning av Kongressprotokoll
4. Hovedavtaleforhandlingene 2017
5. Tariffrevisjonen 2018