Landsorganisasjonen i Norge

LOs representantskapsmøte

-
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Sal A

LOs representantskapsmøte avholdes 27. februar. På dagsorden står blant annet tariffoppgjøret 2018.

Her kan du bestille reise til møtet

Foreløpig saksliste:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Godkjenning av Kongressprotokoll
4. Hovedavtaleforhandlingene 2017
5. Tariffrevisjonen 2018

Du kan følge debatten direkte på Facebook eller her på våre nettsider fra kl. 10.00 den 27. februar.

LOs facebookside

Se alle artikler