Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

Tariff 2018

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og gjennomføres samordnet med forbundsvise tilpasninger. Her får du alt du trenger å vite om tariffoppgjøret 2018.

  • LOs krav til Avtalefestet pensjon - Basert på LO-kongressens vedtak vil LO i tariffoppgjøret 2018 videreutvikle AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må privat sektors AFP videreføres som avtalefestet ordning.
  • LOs krav til tjenestepensjon - LO krever en pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år.
  • LOs krav til reise, kost og losji - LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. Løsningen skal ivareta målsettingen ved allmenngjøring.
  • LOs lønnskrav - LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Hovedmålet for LOs tariffpolitikk er å sikre at de ansatte får sin del av verdiskapingen i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Nyheter

Flere aktuelle saker

Kalender