Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2017
Byggningsarbeidere

Taiffpolitisk uttalelse

LOs representantskap vedtok i dag retningslinjene for tariffoppgjøret 2017. - En hovedoppgave for LO er å bidra til langsiktig holdbar jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig.

- Mens partene har bidratt positivt gjennom lønnsdannelsen, har myndighetene så langt gjort for lite for å utnytte mulighetene dette har gitt. Arbeidsløsheten er stabil på et rekordhøyt nivå, andelen i jobb synker og utsiktene for sysselsettingen er ikke vesentlig bedret. LO etterlyser fortsatt en bred satsing på kompetanse for å gi økt aktivitet på kort sikt og samtidig legge grunnlaget for full sysselsetting framover, framfor skattekutt, LOs tariffpolitiske uttalelse.

Vårt hovedkrav til lønn er å sikre medlemmenes kjøpekraft. For å fremme seriøsitet og likelønn og motvirke lavlønn
- heves overenskomstenes lønnssatser
- fremmes det særskilte økonomiske krav for lavlønte som tradisjonelt får lite ut av eller ikke har lokale forhandlinger
- prioriteres kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor"

Les LOs tariffpolitiske uttalelse i sin helhet her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler