Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2017
Foto: Trond Isaksen

Støtteerklæring fra LO Luftfart

Forbundene i LO Luftfart støtter de streikende pilotene i SAS. De har stilt legitime krav i tarifforhandlingene, men er blitt møtt med motkrav fra SAS og NHO Luftfart som ville gitt en forringelse av avtaleverket.

Luftfarten er en bransje som hvor lønns- og arbeidsvilkår stadig er under press. SAS pilotenes kamp for å opprettholde anstendige arbeidsforhold i luftfarten er derfor viktig for alle arbeidstakere innenfor luftfarten.

Pilotene har sammen med andre ansatte i SAS stilt opp på dugnad for å redde selskapet i dårlige tider. Fra 2006 fram til i dag er personellkostnadene til pilotene halvert, samtidig som SAS flyr like mye. Pilotene jobber dermed mer for samme eller dårligere lønn.

Vi forventer at SAS viser reell vilje til å finne en løsning, slik at man unngår en langvarig konflikt som rammer passasjerene. 

LO Luftfart

LO Luftfart er det største faglige felleskapet for ansatte i norsk luftfart. Vi organiserer over 8000 medlemmer innen cockpit, kabin og bakkemannskap via 9 medlemsforbund

Følg LO Luftfart på Facebook

Flere aktuelle saker

Se alle artikler