LOs representantskap behandler mellomoppgjøret - LO

Landsorganisasjonen i Norge

LOs representantskap behandler mellomoppgjøret

LOs representantskap behandler i dag forhandlingsresultatet i LO/NHO-oppgjøret. Du kan følge sendingen direkte fra våre nettsider.

LOs representantskap samles i Oslo i dag.  På dagsorden står mellomoppgjøret 2017 og LOs medlemsdebatt. I tillegg skal repskapet ta stilling til søknad fra Norsk Sjøoffisersforbund om medlemsskap.

Foreløpig dagsorden:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Norsk Sjøoffisersforbund – søknad om medlemskap i LO
4. Mellomoppgjøret 2017
5. LOs medlemsdebatt – "Si din mening"

Flere aktuelle saker

Se alle artikler