Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff
Folkets Hus

Godkjente mellomoppgjøret

LOs representantskap godkjente i dag mellomoppgjøret for 2017. - I dette oppgjøret har vi igjen vist styrken ved forhandlingsinstituttet. At partene blir enige rundt forhandlingsbordet – uten å ty til mekling – betyr at vi også sikrer et resultat tilpasset bedriftenes økonomiske bærekraft, sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken i sin tale.

- Det bidrar til å trygge sysselsettingen, og er godt forankret både hos arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Det bør være et hardt slag for de som er ute og argumenterer for politisk fastsatt minstelønn!

De unge må utrustes med de rette kvalifikasjonene

16 prosent av norske arbeidsgivere finner ikke rett kompetanse, viser en ny undersøkelse, det er det høyeste tallet siden 2011.

- Vi kan ikke, og vil ikke basere oss på billig importert arbeidskraft. Vi må være selvforsynt med gode snekkere, murere, elektrikere og rørleggere.

- Denne regjeringa tar ikke dette på alvor. De mangler både penger og handlekraft. Det viser de tydelig i statsbudsjettet for 2017. Et budsjett for fortsatt synkende sysselsetting, sa Solbakken.

Ingen andre enn LO tar kampen for de lavest lønte

- Tariffoppgjørene er LOs viktigste redskap for å påvirke den økonomiske politikken i fornuftig retning, og samtidig bekjempe forskjeller. Uten lavlønnstillegget hadde det ikke blitt enighet i dette oppgjøret. Det var viktigere for forhandlingsutvalget å gi et skikkelig tillegg til de som trenger det mest – framfor en 25-øring ekstra i generelt tillegg!

Forhandlingsutvalgets innstilling til forhandlingsprotokollen for mellomoppgjøret 2017 i LO-NHO-oppgjøret ble enstemmig godkjent av LOs representantskap. Gjennom dette ble også oppgjørene med Virke og Samfo godkjent.


Les også

Forhandlingsresultatet LO–NHO

Enighet i mellomoppgjøret LO-Virke

Enighet mellom LO og Samfo 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler