Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2017
NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen signerer protokoll fra tarifforhandlingene 2017.

Forhandlingsresultatet LO–NHO

Her finner du en oversikt over forhandlingsresultatet LO–NHO 2017. Forhandlingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. LOs representantskap skal ta stilling til forhandlingsresultatet 18. april 2017.

Forhandlingsresultatet LO–NHO

• Et generelt tillegg på kr 1000 i året til alle.

• Et lavlønnstillegg på kr 2900 i året til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, totalt 3 900 i året. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 452 517 i året. 90 prosent er kr 407 265)

• Totalt vil rundt 20 prosent av alle arbeidstakere som omfattes av mellomoppgjøret LO– NHO få lavlønnstillegget.

• Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Godt over halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner, mens kvinneandelen av alle som omfattes av oppgjøret er om lag 24 prosent.

Oversikt over overenskomster som får lavlønnstillegget. 

Protokoll mellomoppgjøret 2017 mellom LO og NHO 

Vedlegg til protokoll mellomoppgjøret 2017 - Vurderinger rundt rammen, mellomoppgjøret 2017

Flere aktuelle saker

Se alle artikler