Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen

Enighet om å utrede pensjon

LO-leder Gerd Kristiansen er glad for at partene kom fram til et anbefalt forslag i meklingen, og gratulerer Fellesforbundet med et godt resultat.

Publisert 02.04.14, endret26.04.14

- Fellesforbundet gått foran og fått gjennomslag for utredninger om bredere pensjonsordninger i privat sektor, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

-Tariffestede og mer samordnede tjenestepensjonsordninger var et meget viktig prinsipielt krav som hele LO-fellesskapet stod bak – ikke minst for å utjevne ulikhetene i pensjonsvilkår mellom kvinner og menn.
 
Også på andre områder innfrir det anbefalte meklingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri på en god måte hovedkravene som ble vedtatt i LOs representantskap.

-Den økonomiske rammen på 3,3 pst sikrer medlemmenes kjøpekraft, trygger sysselsettingen og har en solidarisk profil. Lav- og likelønn er prioritert gjennom heving av minstesatsene og spesielle tillegg i områder med lav lønn.

Og LO-lederen peker på flere positive resultater.

-Tariffesting av 2 – 4 rotasjon offshore for ansatte i leverandørindustrien er et gjennombrudd. Det er også enighet om bestemmelser som sikrer ufaglærtes muligheter til å ta fagbrev. Så er det positivt at Fellesforbundet har fått gjennom bestemmelser som legger til rette for styrket språkopplæring av arbeidsinnvandrere og sterkere forpliktelser fra regjering om fagopplæring og opplæring i norsk.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler