Enighet i finansoppgjøret - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

Enighet i finansoppgjøret

LO, Postkom og HK (LO Finans) har kommet til enighet med Finans Norge i tariffoppgjøret for finansansatte.

Resultatet av forhandlingene ble 0,65 prosent til alle, med et minstebeløp på 3.200 kroner, og resultatet er i tråd med frontfagets ramme.

- Vårt opprinnelige krav var et likt kronetillegg til alle. Vi registrerer at vi ikke har nådd helt frem med vår modell, men er godt fornøyd med at vi har klart å påvirke resultatet i riktig retning, sier LOs forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

- Med dette resultatet sikrer vi at vi treffer over 60 prosent av kvinnene og de lavest lønnede med kronetillegget, legger Hessen Følsvik til.

I protokollen er følgende tatt inn: "Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene."

LO Finans forventer at dette blir retningsgivende også for høytlønnsgruppene i området.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler