Landsorganisasjonen i Norge

LO Agder

LOs to distriktskontor i Aust- og Vest-Agder driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordner fagbevegelsens innsats i begge fylkene. Kontorene har felles ledelse.

Aktuelt

Flere aktuelle saker