Landsorganisasjonen i Norge

Om kontoret

LOs distriktskontor i Hedmark er LOs forlengede arm i Hedmark.

Publisert 02.04.14, endret25.04.14

Kontoret representerer LO i følgende styrer og utvalg: 

 • IA- rådet i Hedmark
 • Yrkesopplæringsnemda
 • Grensetjenesten
 • Vegforum innlandet
 • Fylkesgruppa mot svart økonomi
 • Andre prosjektgrupper

Distriktskontoret organiserer et nettverk mellom forbundene og lokalorganisasjonene i fylket:

 • Legger grunnlaget for aktiv medlemspleie og medlemsverving
 • Holder god kontakt med fagforeninger og klubber i samarbeid med forbundenes fylkesorganisasjoner
 • Bidrar til tvisteløsninger og opprettelser av tariffavtaler i samarbeid med eller etter oppdrag fra forbund
 • Leder LOfavør- komiteen på fylket.

 Faglig/politisk samarbeid gjennom:

 • Deltakelse ved Stortings- og fylkestingsvalg
 • Arrangement 1. mai i samarbeid med Arbeiderpartiet og SV i fylket
 • Deltakelse i samarbeidskomiteen LO/DNA, Hedmark

Skole/arbeidsliv

LOs ungdomsutvalg i Hedmark gjennomfører årlig en skoleaksjon for å informere elever ved ungdomsskoler og videregående skoler om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Fagbevegelsens sommerpatrulje gjennomføres hver sommer i samarbeid med ulike forbund i fylket.

Distriktskontoret holder til i Parkgata 83 - 5. etajse