Landsorganisasjonen i Norge

LO lokalt Hedmark

LOs lokalorganisasjoner i Hedmark er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

Publisert 02.04.14, endret25.04.14