Landsorganisasjonen i Norge

Illustrasjonsfot

Historisk første møte- LOs regionråd i Hedmark

Under LOs kongress i 2017 ble det vedtatt å etablere regionråd ute i fylkene. LOs Regionråd er et samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og politikk. Rådet har som formål å gi gjensidig informasjon og koordinere felles faglig innsats herunder regionale faglige spørsmål og planlegge fellestiltak som styrker rekrutteringen til fagbevegelsen. Rådet skal også være med å planlegge og arrangere LOs regionkonferanser.

Publisert 30.01.18

Det historiske første møtet for LOs regionråd i Hedmark vil foregå 5.-6. april. Rådet vil da starte med lunsj på stortinget og møte representanter fra Hedmarksbenken  og få en oppdatering på aktuelle saker  som skal behandles i Stortinget. Videre vil det bli møte med en representant fra LOs valgte ledelse om regionreform og yrkesfagenes år. Rådet vil også sette seg inn i andre dagsaktuelle saker for Hedmark som blant annet forslag til endringer i forsvaret som kan berøre arbeidsplasser på Rena og Elverum og prosjekt om stedsutvikling i Hedmark. Det hele avsluttes med et møte med tenketanken Agenda og Marthe Gerhardsen. Representanter til regionrådet velges av LOs forbund i Hedmark og LOs lokalorganisasjoner. Hvert forbund har en representant og lokalorganisasjonene har tre representanter i rådet.