LO Hedmark - LO

Landsorganisasjonen i Norge

LO i Hedmark

LOs distriktskontor i Hedmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Aktuelt

Historisk første møte- LOs regionråd i Hedmark

Illustrasjonsfot

Under LOs kongress i 2017 ble det vedtatt å etablere regionråd ute i fylkene. LOs Regionråd er et samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og politikk. Rådet har som formål å gi gjensidig informasjon og koordinere felles faglig innsats herunder regionale faglige spørsmål og planlegge fellestiltak som styrker rekrutteringen til fagbevegelsen. Rådet skal også være med å planlegge og arrangere LOs regionkonferanser.

Flere aktuelle saker

Kalender