Landsorganisasjonen i Norge

Politisk streik 28. januar 2015

FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN!!

Publisert 23.01.15

POLITISK STREIK

ONSDAG 28. JANUAR 2015

KL 1430 - 1530

 

Markeringer ved torget i Larvik og på torgene i Sandefjord, Tønsberg og Horten.

1 appellant fra hver av organisasjonene (LO, Unio/YS) og kultur alle steder.

 

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil bety økt usikkerhet og et mindre inkluderende arbeidsliv. LO, Unio og YS representerer 1,5 millioner arbeidstakere. Vi sier nei til regjeringens forslag om:

  • Økt bruk av midlertidige ansettelser
  • Lengre arbeidsdager
  • Mer pålagt overtid
  • Søndag som arbeidsdag for flere

Onsdag 28. januar kl 1400 - 1500 går medlemmene i LO, Unio og YS ut i politisk streik mot regjeringens forslag.

Mer informasjon om endringene i Arbeidsmiljøloven, og om markeringene 28. januar finner du på www.mittarbeidsliv.no.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler