Landsorganisasjonen i Norge

Grønt og smart - Partnersapskonferansen 2016

Styringsgruppen i Verdiskaping i Vestfold (VSV) har vedtatt å sette temaet «grønt og smart» på agendaen for neste års partnerskapskonferanse

Publisert 16.06.15

Det grønne skiftet

Partnerne i VSV er samstemte i å fortsette linjen fra partnerskapskonferansen 2015, som hadde temaet «Grønn verdiskaping». Den skapte et stort engasjement og pekte på mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og hvordan ny teknologi, nye krav og behov for mer bærekraftige løsninger kan utnyttes for å øke verdiskaping og sysselsetting i Vestfold. Ved å forfølge temaet over tid kan det bidra til å sikre mer konkrete resultater av arbeidet.

Konsekvenser for Vestfold

«Grønt og smart» gir en bred inngang til videre bearbeiding og utvikling av program. Temaet kan forstås som grønn bærekraftig by/sentrumsutvikling, utfra et perspektiv på byene som motorer i verdiskapingen og tjenestetilbudet i vårt fylke. Det vil bli pekt på utviklingstrekk og resultater av arbeid som er i gang, behovet for innovasjon, hvordan trender, ny kunnskap og teknologi og endringer i infrastruktur påvirker utviklingen i Vestfold.

Forankring og dialog om felles utfordringer

Den årlige partnerskapskonferansen samler en bred forsamling med representanter fra partnerne i Verdiskaping Vestfold og andre samfunnsaktører. Konferansene setter viktige utfordringer knyttet til verdiskaping på dagsorden, og bidrar til forankring, dialog og felles innsats.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler