Landsorganisasjonen i Norge

LO Trøndelag

LOs distriktskontor Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Flere aktuelle saker