Landsorganisasjonen i Norge

LO i Trøndelag

LOs distriktskontor i Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Flere aktuelle saker