Landsorganisasjonen i Norge

Om kontoret

Distriktskontoret samordner fagbevegelsens innsats i fylket, har kontakt med fagforeningenes tillitsvalgte og driver faglig organisasjonsvirksomhet i Troms og på Svalbard.

Publisert 24.03.14, endret26.04.14

Kontoret er et serviceorgan for forbundsområdene og deres avdelinger og fagforeninger, samt for LOs lokalorganisasjoner i Troms og på Svalbard. Vi jobber blant annet med spørsmål innen Nærings- og sysselsettings, utdanning og faglige rettigheter. Vi samarbeidet med, men og opp mot, offentlige innstanser og næringslivet.

Distriktskontoret driver også med opplysningsvirksomhet på skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Våre åpningstider er:
0800 – 1600 mandag til fredag.
(0800 – 1500 i perioden 15.mai til 15. September)


Vi deler lokaler sammen med 7 ulike organisasjoner som alle har tilknytning til fagbevegelsen.