Landsorganisasjonen i Norge

LO lokalt Telemark

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelingertilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

Publisert 02.04.14, endret26.04.14