Landsorganisasjonen i Norge

LO Sør-Trøndelag

LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Aktuelt

Leder an i kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet

Aktørene som står sammen for et seriøst arbeidsliv i Trøndelag, fra venstre Ståle Vaag (styreleder KS i Sør-Trøndelag), Torgeir Strøm (seniorrådgiver i Skatt Midt-Norge), Kristian Tangen (distriktssekretær i LO), Tord Lien (regiondirektør i NHO), Johan Hægstad (SMSØ), Anna Brustad Moe (rådgiver NHO)

Sør-Trøndelag er det første fylket der alle kommuner har forpliktet seg til en innkjøpsstrategi som skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Flere aktuelle saker