Landsorganisasjonen i Norge

LO lokalt i Sogn og Fjordane

LOs lokalorganisasjonar er ei sammenslutning av fagforeningar/avdelingar i ein eller fleire kommunar. Alle fagforeningar/avdelingar som er tilknytt eit LO-forbund innanfor lokalorganisasjonen sitt virkeområde skal stå som medlemer.

Publisert 02.04.14, endret26.04.14 Av: LO Sogn og Fjordane