LO Sogn og Fjordane - LO

Landsorganisasjonen i Norge

LO Sogn og Fjordane

LOs distriktskontor i Sogn og Fjordane driv fagleg organisasjonsarbeid for Landsorganisasjonen i Norge og samordnar fagrørsla sin innsats i fylket.

Aktuelt

Stor trong for faglært arbeidskraft

Foto: Trond Isaksen

Om eit par veker er det studiestart. Inntaket i den vidaregåande skulen i fjordfylket viser at vel 55% av søkjarane til VG1 med ungdomsrett har søkt eit yrkesfag. Dette er ein fin auke frå i fjor. På nasjonalt nivå viser tala at 49,5 % av elevane søkjer ei fagutdanning. Det er svært gledeleg og viktig for nærings- og arbeidslivet at tal søkjarar aukar. Undersøkingar både i LO, NHO og NAV viser at det er stor mangel på faglært arbeidskraft innan bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, matfag samt helse- og oppvekstfag.

Flere aktuelle saker