Landsorganisasjonen i Norge

Toppkandidatene fra FrP og H møtte ikke

Onsdag kveld var det igjen liv i avgangshallen på Moss Lufthavn Rygge. Men bare for en kveld. LO satte flyseteavgiften på dagsorden denne kvelden. Representanter fra de politiske partiene møtte en fullsatt avgangshall.

Publisert 31.08.17, endret01.09.17

Nesten alle partiene (Ap, Sv, Sp, V, KrF) møtte med sine 1. kandidater, slik de ble bedt om, mens Ulf Leirstein fra FrP og Ingjerd Schaug fra Høyre heller ikke denne gangen møtte til debattmøte på Rygge flyplass. Isteden for at Høyres 1. kandidat møtte ble Bengt Morten Wenstøb sendt fra Høyre, selv om han for over et år siden har meldt i fra at han ikke stiller til gjenvalg. Fra FrP møtte Bjørnar Laabak som står på 3. plass på deres liste.

I debatten forsøkte FrP igjen å fornekte at flyseteavgiften satte kroken på døra på Moss lufthavn Rygge, men ble irettesagt av bl.a. Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart. Han kunne fortelle at det tok Administrerende direktør på MLR, Pål Tandberg, kun to minutter å forstå at flyplassen ville bli lagt ned når han hørte at Flypassasjeravgiften var foreslått i forhandlingene om statsbudsjettet for 2016.

Venster fortalte at det var FrP som kom med avgiften den sene nattetimen, dette for å ikke øke drivstoffprisene. Noe de "komisk nok" gjorde året etter...

Det var på spørsmål om hvorfor avgiften ble innført, FrPs Bjørnar Laabak sa at han ikke hadde noe tro på at flyseteavgiften har skylda for nedleggelsen av flyplassen. Forsikringen fra Lothe og de tidligere tillitsvalgte Iselin Blakkestad og Bjørn Petter Jenssen om at avgiften var den direkte årsaken til nedleggelsen, gjorde ikke inntrykk på FrP-politikeren.

Stein Erik Lauvås fortalte forsamlingen at Arbeiderpartiet har stemt mot avgiften to ganger i Stortinget, både i behandlingen av budsjettet for 2016 og revidert. Han sa videre at Arbeiderpartiet har vært for sivil rutetrafikk på Rygge siden 1997, og lovet de nye eierne forutsigbare rammevilkår uten flyseteavgift i framtiden. Lauvås var klar på at regjeringspartiene og deres støttepartier har det direkte ansvaret for at 1000 arbeidsplasser ble fjernet fra Østfold!

I debatten framkom det at de lokale representantene til H, Krf og V var i mot avgiften, men at de ble fanget av politiske systemer i sine partier på stortinget og måtte stemme for en avgift de var i mot.

På møtet sa Espen Ettre fra investeringsselskapet Jotunfjell, at det var en klar forutsetning at flyseteavgiften måtte bort for at det igjen skulle bli flytrafikk på Rygge. Et budskap som virket å gå hjem i politikerpanelet.

Her kan du se hele møtet på den nedlagte flyplasen her

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler