Landsorganisasjonen i Norge

Famile og likestillingspolitisk utvalg

LOs familie og likestillingspolitiske utvalg har som hovedoppgave å arbeide for at det kontinuerlig drives familie- og likestillingspolitiskarbeid i Oslo og Akershus. Saker som utvalget jobber med i perioden er netteverk for kvinner på tvers av minoriteter, en foredragserie om Heltid/deltid og OsloPride.

Publisert 16.09.14

Familie og likestillingspolitisk utvalg


Inger Helene Vaaten HK Reg øst - leder
Ubah Aden NTL- IMDI - nestleder
Tonje Pettersen NTL Stortinget
Eli Sundby NTL Ledere
Eva Nordås FLT avd 04
Jagdish Kaur SL Oslo
Kumud Kalla SL Oslo
Runa Bolstad Laume HK/ LO Nedre Romerike
Anna Elisabeth Uran FAGF Oslo
Stein Olav Ringen FAGF Oslo
Ove Buvarp FAGF Oslo
Janne Moen Lyng NTL/ LO Øvre Romerike
Gunnar Holm FF LO/Øvre Romerike
Hulda Møller Larsen HK/LO Asker og Bærum