Landsorganisasjonen i Norge

Om LO Oslo og Akershus

Distriktskontoret samordner fagbevegelsens innsats i fylket, har kontakt med fagforeningenes tillitsvalgte og driver faglig organisasjonsvirksomhet i Oslo og Akershus

Publisert 02.04.14, endret25.04.14

 

Kontoret er et serviceorgan for forbundsområdene og deres avdelinger og fagforeninger, samt for LOs lokalorganisasjoner i Oslo og Akereshus. Nærings- og sysselsettingsspørsmål, utdanning og faglige rettigheter er noen av områdene vi jobber med, i samarbeid med og opp mot offentlige innstanser og næringsliv.

Distriktskontoret driver også med opplysningsvirksomhet på skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

I Oslo og Akershus er det 5 lokalorganisasjoner.

LO i Oslo Facebook 

LO Nedre Romerike, Facebook

LO Øvre Romerike, Facebook

LO Asker og Bærum, Facebook

LO Follo, Facebook