Landsorganisasjonen i Norge

LOfavør

LOfavørkomiteen tilbyr LOfavørkurs, informerer om medlemsfordelene i LOfavør og drøfter saker innenfor bank og forsikringsområdet i Oslo og Akerhus. Alle fagforeninger kan fremme saker til LO favørkomiteen.

Publisert 16.09.14

Medlemmer i komiteen:

Kari Hauge LO – Leder
Berit Madsen LO - Sekretær
Eirik Ness NAF avd 2
Annar Bakken HK reg øst
Eva Nordås FLT
Ole Guttorm Brenden FF
Astrid Tjellaug FAGF
Kjersti Barsok NTL
Gunn Korsbøen FAGF
Ottar Karbøl Sparebank1
Tom Windvik Sparebank1
Svein Skarhol Sparebank1
Jan Grenaker Sparebank1
Mandana Yousefi LO
Torbjørn Ness LO
Linn Andersen LO
Guro Schjønneberg LO

Har du innspill eller ønsker kontakt med komiteen kan du sende e-post til osloakerhus@lo.no

Les mer om medlemsfordeler på LOfavør

 

Les mer om dine medlemsfordeler her.