Landsorganisasjonen i Norge

Ung i LO

Av de rundt 890 000 medlemmene i LOs forbund, er det 125 000 medlemmer under 30 år. Av dem igjen er nesten 18 000 studentmedlemmer.

Publisert 02.04.14, endret25.04.14

Formålet med LOs ungdomsarbeid er å ivareta unge medlemmers interesse i arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, gjennomføre tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til engasjement i fagbevegelsen og ved det gi unge grunnlag for å ta verv i egen organisasjon.