Landsorganisasjonen i Norge

Ung i LO

Av de rundt 920 000 medlemmene i LOs forbund, er det 125 000 medlemmer under 30 år. Av dem igjen er nesten 18 000 studentmedlemmer. Formålet med LOs ungdomsarbeid er å ivareta unge medlemmers interesse i arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, gjennomføre tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til engasjement i fagbevegelsen og ved det gi unge grunnlag for å ta verv i egen organisasjon.

Publisert 08.11.17

LOs ungdomsutvalg i Nordland består av representanter fra 11 forbund.

Representanter i utvalget: 

 • Aleksander Andal Løkås, Fellesforbundet
 • Ida Agnethe Bjerkli, Fagforbundet
 • Alexander Brudevoll, EL og IT
 • Tanita Olsen Svenning, Postkom
 • Alexander Eriksen Loiro, Norsk Transportarbeiderforbund
 • Tove Lise Thorvaldsen Hansen, Norsk Tjenestemannslag
 • Sondre Johansen Willassen, Handel og Kontor
 • Melanie Kristin Aavitsland, Norsk arbeidsmandsforbund
 • Christopher Bergli Hermansen, Norsk Sjømannsforbund
 • Silje Anette Robertsen, Skolenes landsforbund
 • Marlen Sandnes, Industri Energi
 • Raymond Alstad, LOs faglige ungdomssekretær