Foto: Istock

€uro: Macron får en badeball

Tyskland rekker ut en reddende hånd, eller kall det gjerne en badeball eller redningsvest, til den franske president Emmanuel Macron. Det gjelder €uroens framtid og er et slags forsiktig og lavmælt ja til de store visjoner han presenterte på selveste Sorbonne-universitetet i september i fjor.

Publisert 13.06.18 Av: Knut Arne Sanden

Der foreslo han en egen finansminister for den 19 land store Eurogruppen, et eget €urobudsjett og egen behandling i Europarlamentet hvor kun medlemmer fra de 19 landene skulle kunne stemme. Leder av Eurogruppen skulle kanskje også være visepresident i Europakommisjonen.

Svaret fra Tyskland er forsiktig og kanskje nok til å holde prosjektet så vidt over vannet, men med liten framdrift.

Det eneste tyskerne ser ut til å gå med på er å gjøre om kriseinnretningen som i dag heter ESM, European Stability Mechanism, til et Europeisk pengefond (Monetary Fund) etter modell av IMF, Det internasjonale pengefondet. Men størrelsen er ikke avgjort og Tysklands vilkår er at det skal være underlagt streng kontroll av nasjonalstatene og kravene til å få lån derfra skal være tilsvarende strenge. Ikke minst: Det skal ikke være en overføringsunion, kun lån som skal betales tilbake av land som har behov for ekstra kreditt i en periode. Kommisjonen la denne uken fram et forslag som muligens er det samme som Tyskland og Frankrike snakker sammen om nå. Det heter European Investment Stabilisation Function og som skal kunne gi garantier for lån inntil 30 milliarder €uro eller ca 300 milliarder kroner.

Detaljene er ennå ikke klare, men det er på toppmøtet senere denne måneden den 28.-29. juni at det skal avgjøres.

Samtidig foreslår EU-kommisjonen et nytt reformprogramfond på 25 milliarder €uro (250 milliarder kroner).

Flere aktuelle saker

Se alle artikler