Foto: H.Ø. Nilsen

Utstasjonering: Seier i sikte 3?

Mens mandagens beslutning for to uker siden i Europaparlamentets sysselsettingsutvalg var et viktig skritt framover for utsendte arbeidstakere, var arbeidsministrenes beslutning mandagen etter et skritt tilbake.

Publisert 31.10.17 Av: Knut Arne Sanden

Alle detaljer er ikke klare, men det kompromiss som man kom fram til etter 12 timer er ikke besjelet med den aller største klarhet. Flere land stemte i mot, men måtte tape for flertallet.

DEFS (Den europeiske faglige samorganisasjon) er skeptisk til vedtaket og setter sin lit til at man kan få rettet opp i det som nå blir den siste runden: triologen.

Se DEFS kommentar her

Da settes en gruppe ned bestående av representanter fra Europaparlamentet, (saksordførerne og skyggesaksordførene) sammen med Kommisjonen (som foreslo endringene) og arbeidsministrene for å bli enige.

Et punkt som forblir uklart er dekning av reise, kost og losji. Dette er ikke minst viktig for Norge hvor verftsaken er en verkebyll som Fellesforbundet og Norsk Industri har fått i oppgave å stikke hull på.

Triolog er en lukket prosess som kanskje avsluttes før årets slutt. Denne prosessen erstatter den gamle ordningen med to behandlinger i Europaparlamentet og er dermed mer effektiv, men også mer hemmelig.

Les mer her fra regjeringen.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler