Tysland: Mer lønn til offentlig ansatte

Også offentlig ansatte i Tyskland kan nå glede seg over en hyggelig lønnsøkning. Det er forbundet Ver.di som har blitt enig med regjeringen, delstatene og kommunene om en økning på over sju prosent fram til mars 2020.

Publisert 14.05.18 Av: Knut Arne Sanden

Det har muligens gått hardt for seg, økningen er den største på lenge og i tråd med Metallarbeideroppgjøret.

Forhandlerne har tydelig funnet kjemien fordi forbundslederen Frank Bsirske, som normalt oppfattes som bisk, smilte og roste innenriksminister Horst Seehofer. Bsirske som er 66 år har forhandlet med fem ulike innenriksministere, men gledet seg allerede til flere nye runder, den første i 2020.

-Så fin harmoni finner man sjelden, sa han.

Seehofer er 68 år så de to blir det neppe.

Lønnsøkningen kommer i tre runder: 3,19 prosent etterbetalt fra 1.mars, 3,09 prosent i april 2019 og tilslutt 1,06 prosent i mars 2020. Dette er gjennomsnittstall, og fordeles litt ulikt på ulike yrkesgrupper. Verdi har prioritert de lavtlønte og de eldste, mens arbeidsgiverne ville gi mest til de høyt kvalifiserte og de unge for å tiltrekke seg ny arbeidskraft. En yngre vil derfor få 4,37 prosent etterbetalt fra 1.mars, mens en eldre får 3,13 prosent.

Også blant de 2,5 millioner delstat og kommunalt ansatte får man mindre jo lenger man har vært ansatt. I tillegg får alle et engangsbeløp på 250 €uro ved neste lønnsutbetaling.

I Tyskland anvender man varslerstreiker av en dags varighet for å presse fram løsninger. Disse har pågått siden 26. februar og i alt har det vært tre forhandlingsrunder.

I sum blir det økt kjøpekraft, noe som vil øke innenlands etterspørsel og dermed også importen - noe som nabolandene er glade for.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler