Foto: Istock

Tyskland: Ikke fast jobb hvis du er syk

Midlertidig ansatte i det tyske postverket (Deutsche Post) får ikke fast ansettelse dersom de har vært syke mer enn seks ganger og ikke over 20 dager de to siste årene. Det samme gjelder dersom de ved en ulykke har forårsaket skade som overstiger 5000 €uro eller har brukt mer enn 30 timer for mye på postgangen de tre siste månedene.

Publisert 14.05.18 Av: Knut Arne Sanden

Det er 9000 ansatte på denne typen kontrakter som da kan se langt etter fast jobb dersom de bryter mot noen av disse kravene.

I dag har posten 142.257 fast ansatte.

Kravene har vakt oppsikt i opinionen og LO-leder Reiner Hoffmann sier til flere tyske aviser at dette er krav som ikke passer i vår tid.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler