Foto: SPD

Tyskland: Bedre regler for utleie.

I Tyskland har det også vært en debatt om bruken av utleiefirmaer.

Publisert 10.10.16 Av: Knut Arne Sanden

De to partiene i regjeringen, SPD og CDU, har nå blitt enige om tiltak mot misbruk av ansatte i utleiefirmaer og underleverandører.

- Nå skal smutthullene tettes, sier arbeidsminister Andrea Nahles fra sosialdemokratene SPD. Parolen er lik lønn for likt arbeid og misbruk skal bekjempes. Reglene skal også omfatte innkjøpte tjenester som IT, kantine og rengjøring samt andre firma som er inne for kortere eller lengre tid. Også enkeltarbeidstakere på korttidskontrakt skal omfattes. Midlertidig ansatte skal ha lik lønn etter ni måneder, og det settes en øvre grense på 18 måneder. Innleide kan ikke brukes som streikebrytere, presiseres det.

Tyskland vil også få en mer fleksibel pensjonsordning som gjør at man kan gå litt før aldersgrensen, eller fortsette utover denne. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler