Tysk LO frykter ikke digitaliseringen

Tysk LO (DGB) åpner sin 21. kongress søndag førstkommende. Der frykter de ikke digitaliseringen av arbeidslivet. I forkant av kongressåpningen har DGB sammen med Hans- Böckler-Stiftung lagt fram deler av innholdet i en rapport som belyser problemstillingen.

Publisert 10.05.18 Av: Knut Arne Sanden

På 1980 tallet diskuterte man "arbeidets framtid", uten at man traff helt blink. LO-lederen Reiner Hoffmann (DGB) skal snakke om dette i forbindelse med fremleggingen av rapporten som har fått navnet "Arbeidets atlas". Dette er en slags kommentar til et større statlig tysk prosjekt kalt Industri 4.0.

I korthet mener Hoffmann at robotisering ikke vil fjerne alle jobber, men en del. Disse robotene vil til gjengjeld øke produktiviteten og dekke opp for en nedgang i antall personer i arbeidsdyktig alder. De frigjorte ressursene kan derfor benyttes i helse, oppdragelse, hjemmeytelser og utdanningssystemet hvor kravene hele tiden øker.

Men utviklingen i det tyske arbeidslivet har også flere bekymringsfulle trekk. Avisen Handelsblatt rapporterer om lys i vinduene i Arbeidsdepartementet til sent på kveld. Forklaringen er at kjernearbeidstiden er blitt avskaffet. Med det kan en selv velge når man vil arbeide, mellom kl 06.00 og kl 22.00. Slik beregnes det heller ikke overtidsbetaling.

I tillegg jobbes det kanskje hjemme via mobiltelefon eller nettbrett. Legger man dette sammen brytes arbeidsmiljøloven som krever 11 timer sammenhengende fri i døgnet. Kanskje det er en tanke å isteden passe bedre på at det ikke arbeides mer enn 48 timer ukentlig, inkludert overtid?

Den nye regjeringen vil se på reglene, men i et begrenset "eksperimentrom". I tillegg må arbeidslivets parter trekkes inn i drøftingene. Partiet Fridemokratene presser på for økt fleksibilitet, mens regjeringspartiet ikke vil at beskyttelsesnivået skal svekkes. Arbeidsgiverne klager over at alt skjer i "somletog-tempo" og mener man i stedet for prøveordninger må endre loven.

Sjefen for konsernet Deutsche Telekom Christian Illek ønsker at man kan jobbe på søndager og selv velge når man vil ha fri. Slike forslag har fått alarmklokkene til å ringe i fagbevegelsen. Lederen av konsernklubben i Telekom, Lothar Schröder, sier at ledelsen kun bruker digitalisering til å svekke hardt opparbeidede rettigheter.

På DGBs kongress søndag skal beskyttelsesnivået i arbeidstidsloven drøftes, en lov som allerede i dag er utsatt for mye fleksibilitet det ikke en gang settes spørsmålstegn ved.

I tillegg skal man drøfte lønns- og arbeidsforhold hos digitale internettkjemper som Amazon.com, selskaper som hverken betaler skatt eller tarifflønn.

Til slutt er det snakk om medbestemmelse ved innføring av nye IT-systemer. Ledelsen i Deutsche Telekom klager over at man skal gjøre alle nye systemer så vanntette slik at de ikke kan brukes til å overvåke de ansattes prestasjoner eller pauser.

-Det går for langsomt, mener Illek som er øverste sjef. Han mener det heller er bedre å slå ned på misbruk.

Fagforbundet Ver.di og Telekom har en avtale om fjernarbeid. Det må være grenser for medbestemmelse om hver nye app som tas i bruk. Det er en individuell vurdering om man ønsker å være tilgjengelig eller ikke, og ikke en sak for bedriftsutvalget eller forenelig med deres oppgaver, mener Illek.

Her noen fakta om tysk arbeidsliv hentet fra DGB: Kvinners timelønn ligger på 77,7 prosent av menn. Av de som arbeider er 29.7 millioner på heltid, mens 11,4 millioner arbeider deltid.  9 millioner kvinner arbeider deltid, men kun 2,4 millioner menn gjør det samme. Stadig større antall arbeidstakere går ut i pensjon, mens antall 20-åringer som kommer inn i arbeidslivet synker sterkt. Allerede i dag merkes mangelen på arbeidskraft i en rekke yrker.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler