Tiden renner ut for EU og folk flest

-Tiden er i ferd med på renne ut for at EU skal gjøre noe for vanlige arbeidsfolk. Det er slagordet når de tre belgiske landsorganisasjonene sammen med tysk og østerriksk fagbevegelse omringer EU-kommisjonens Berlaymontbygning i morgen.

Publisert 06.11.17 Av: Knut Arne Sanden

Rundt 10.000 håper arrangørene vil delta i denne demonstrasjonen som utløser en 10 dager lang aksjon på ulike sosiale medier med krav om økt lønn og bedre arbeidstakerrettigheter.

Det hele skal kulminere i det sosiale toppmøte i Gøteborg hvor alle EUs toppledere skal skrive under på en høytidelig proklamasjon om EUs sosiale søyle.
I går kveld skulle arrangørene tyvstarte kampanjen med å projisere sine krav på veggen til Berlaymont- bygningen hvor Europakommisjonen holder hus.

Det var bare delvis vellykket siden slagordene fra DEFS ikke overdøvet at det var 60 år siden Romatraktaten var undertegnet. Men det var kanskje litt symbolikk i det også,- at ting tar tid.

Mer om den sosiale søyle finner du her

Kansler Angela Merkel har i siste liten meldt forfall til toppmøtet på grunn av regjeringsforhandlinger i Berlin.

Her kan du lese mer om hva som skal hende på det første EU-toppmøtet som kun er viet arbeidsmarkedsspørsmål. Det er den svenske regjeringen som har invitert.

 Les pressemeldingen her

Kampanjenettstedet finner du her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler