Gøteborgs byvåpen, byen der uklarheten hadde sitt utspring. Foto: Istock

Sverige: Streikeretten på høring

Det omstridte forslaget fra partene i det svenske arbeidslivet om streikeretten, skal nå ut på høring, med svarfrist i januar 2019. Går forslaget igjennom skal det begynne å gjelde fra 1. januar 2020. Forslaget har møtt motstand på enkelte hold fordi man mener at det innskrenker streikeretten.

Publisert 22.11.18 Av: Knut Arne Sanden

I dag kan man i prinsippet iverksette streik på hvilket grunnlag som helst. Forslaget mener at streikeretten kun kan brukes for å tvinge fram en tariffavtale.

Bakgrunnen er en konflikt i Gøteborg havn hvor Transportarbetareförbundet har avtale, mens Svensk Hamnarbetarförbundet har hatt en rekke konflikter. Men kravet var ikke tariffavtale.

Regjeringen nedsatte en utredning om streikeretten, men like før den skulle bli offentlig, kom LO, TCO og Svenskt Näringsliv med sitt eget forslag som nå skal ut på høring.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler