Foto: Istock

Sveits: Delstats-minstelønn

Et flertall av den sveitsiske befolkning sa nei til et forslag fra sveitsisk LO om en nasjonal minstelønn på 22 sveitserfranc pr time, eller 170 kroner. Men nå skjer det noe i flere kantoner som er uavhengige i den typen spørsmål. I fjor kom den i Neuchâtel, og det er noe på gang i Jura og Tessin.

Publisert 07.06.18, endret08.06.18 Av: Knut Arne Sanden

I Neuchâtel er den basert på "en anstendig lønn" for å unngå det som kalles fattige arbeidere. Lønna er beregnet ut fra hva som gis i alders- og uførepensjon for en enslig. Det skulle gi en timelønn på 20 sveitserfranc (CHF) basert på en grunntrygd på 19.219 CHF og et boligtilskudd på 13.200, pluss et tilskudd til sykeforsikring på 4.776. Dette gir en årlig inntekt på 41.759 CHF basert på en ukentlig arbeidstid på 41 timer. Men dette gjelder kun de som er i arbeid.

Sveits har nå åpnet opp for fri flyt av arbeidskraft noe som sveitsisk LO mener har gjort situasjonen for sesongarbeidere bedre enn da de var underlagt egne kvoter som aldri ble inspisert. Det var et system som nærmest oppfordret til misbruk og førte til dårlige leve- og arbeidsforhold. Nå undersøkes 160.000 lønnslipper årlig og brudd straffes med bøter eller utestengelse fra markedet.

Sveits har også et system med allmenngjorte tariffavtaler som følges opp av felles komiteer mellom partene.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler