Foto: Istock

Polsk-ungarsk krav om gult kort på utsending

Ikke før har det nye direktivet om utstasjonerte arbeidstakeres rettigheter blitt vedtatt, så havner hele direktivet i EU-domstolen i Luxembourg.

Publisert 11.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Det er den polske og ungarske regjeringen som forsøker å bruke denne måten å få stoppet et direktiv begge stemte imot. Påstanden blant annet Ungarn fremmer er at direktivet strider mot to av EUs fire friheter, nemlig fri flyt av personer og tjenester. Ettersom det nye direktivet stiller krav om "lik lønn for likt arbeid på samme sted" (i prinsippet), så vil det hindre fri flyt av billig arbeidskraft fra øst til vest, og hindre østlige selskaper i å skaffe seg oppdrag i vest.

DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen avviser hele saken som irrelevant, mens EU-kommisjonen som fremmet forslaget tar hele saken med knusende ro.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler