Foto: Istock

Polen: Trygdekontoret

Mange i Norge synes det er feil at polske arbeidere i Norge med barn hjemme i Polen skal få norsk barnetrygd. Det synes etterhvert polske arbeidere også fordi barnetrygden i Polen er nå større enn i Norge.

Publisert 11.06.18 Av: Knut Arne Sanden

I Norge får man 970 kroner per barn hver måned. I Polen får man 500 zloty som utgjør 1.100 NOK fra og med det andre barnet, eller til fattige familier fra og med det første barnet. Programmet heter 500Plus. Det er regjeringens politikk som ligger bak. Den ønsker flere polske barn. Fødselsraten er blant de laveste i Europa med 1,4 barn, mens EU i snitt har 1,6 barn.

Arbeidsgivere får ikke ansatt folk, siden mange har reist vestover for å arbeide.  I stedet er mange fra Ukraina og Hviterussland blitt Polens "gjestearbeidere". Regjeringspartiet PIS «Lov og orden partiet» er basert på gamle katolske verdier hvor kvinner skal gå hjemme, og regjeringen er sterkt imot forhold mellom samme kjønn. Den støtter også kirkens syn på å stramme inn abortloven som allerede er streng. Nå får man også bonus dersom barn nummer to kommer i løpet av to år etter det første. 400.000 barn ble født i 2016 opp 20.000 fra året før. Men det hører også med til bildet at mange kvinner ikke kommer tilbake til arbeidslivet. I følge EU-kommisjonen er den blant de høyeste i EU. 500Plus programmet som det heter har blitt en suksess, særlig blant lavtlønte kvinner og på landsbygda.

En beregning som OECD i Paris har gjort viser at Polen er det eneste av de 35 OECD landene hvor en to-barns familie får mer igjen av samfunnet enn hva de betaler i skatt. Den er minus 4,8 prosent mens i de andre landene betaler man i snitt 14 prosent netto i skatt. Men noen kvinner protesterer også mot systemet som fremmer kvinner til å bli "fødemaskiner."

Flere aktuelle saker

Se alle artikler