Foto: Istock

Penger i stedet for ikke-avviklet ferie

EU-domstolen har nylig i en sak fra Tyskland sagt at man kan få kompensert i form av penger for feriedager som ikke er tatt ut. I saken fra Tyskland sier det nasjonale regelverket at man kan miste sine feriedager som ikke er brukt. Domstolen mener at det strider mot EUs arbeidstidsdirektiv som også omhandler ferie, og at man kan kreve penger i stedet for ubenyttet ferie.

Publisert 04.12.18 Av: Knut Arne Sanden

I en annen sak, også fra Tyskland, dreier spørsmålet seg om man kan tape avholdt ferie, som er i det tyske regelverket, og at man kan kreve økonomisk godtgjørelse i stedet. Der er konklusjonen stort sett den samme, nemlig at arbeidsgiver plikter å varsle om at man vil miste ferie dersom den ikke er benyttet. Man kan alternativt få en økonomisk kompensasjon.

Tyskland må antagelig endre sin ferielov slik at man enten kan få overført ferie til neste år eller få utbetalt i form av lønn for ferie som ikke er benyttet.

Du finner dommene fra EU-domstolen her og her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler