Foto: Istock

Over og ut for e-kort?

Er det satt et endelig stopp for EU-kommisjonens forslag til elektronisk tjenestekort etter at Europaparlamentets indre markedskomité nylig sa nei?

Publisert 19.04.18, endret18.04.18 Av: Knut Arne Sanden

Kortet skulle sikre lettere flyt av personer, særlig i byggebransjen, da det skulle være et bevis på at trygd var betalt i hjemlandet. Nå har oppsiktsvekkende nok hele fire komiteer i Europaparlamentet sagt nei til kortet. Hele byggebransjen har gått mot, både arbeidstakere og arbeidsgivere, og er nå meget tilfreds med vedtaket. Bransjen fryktet at et slikt kort ville legalisere snusk i bransjen.

Men nå reises det tvil om i hvilken grad forslaget er begravet. Komiteen for indre marked krevde nemlig ikke at avslaget skulle godkjennes i plenum, hvilket betyr at det teknisk sett fortsatt kan behandles. I tillegg uttalte det bulgarske formannskapet i Rådet at de ønsker å fortsette prosessen, og ansvarlig arbeidsgruppe i Rådet skal diskutere saken på ny i dag den 20. april. På den annen side sies det neste (østerrikske) formannskapet å være imot forslaget, sammen med blant annet Tyskland og Frankrike.  

I en pressemelding fra Parlamentet åpnes det derfor opp for en ny lansering av forslaget etter at Rådet (medlemslandene) har sagt sitt. Men der ser det ikke ut til at saken haster.

Det er også tvil om saken kommer til plenumsbehandling i Parlamentet. Så tvilen fortsetter.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler