Østerrike: Faglige krav til EUs politikk

Østerrike har også fått en ny regjering hvor det høyreorienterte Frihetspartiet har fått en sentral plass sammen med det tradisjonelle konservative partiet som i "alle år" har delt makten med sosialdemokratene, som nå er i opposisjon.

Publisert 11.06.18 Av: Knut Arne Sanden

1. juli tar landet over det seks måneder lange roterende EU-formannskapet. De skal da lede alle arbeidsgrupper i det som heter Ministerrådet og finne fram til kompromisser og løsninger for alle EUs 28 land. Denne perioden fram til årsslutt er også siste sjanse til å få på plass konklusjoner før valgkampen til Europaparlamentsvalget starter. Valget er i slutten av mai 2019 og før det går hele EU-systemet inn i en slags beslutningskrise.

Østerriksk LO (ØGB) har reist en rekke krav til regjeringens EU-politikk i håp om at de blir lyttet til. Listen over krav er lang og ambisiøs.

Det viktigste kravet fra ØGB er at regjeringen tar på alvor det som er tittelen på dens erklæring om et "Europa som beskytter". Det er egentlig stjålet fra den franske president Emmanuel Macron. ØGB vil at dette skal tas på alvor særlig på området arbeidslivslovgivning og forbedrede arbeids- og leveforhold. ØGB har sine tvil siden regjeringen satser på "nærhetsprinsippet", som betyr at mere skal bestemmes nasjonalt.

Det er særlig to forslag som nå er til behandling hvor ØGB ønsker klare konklusjoner. Det ene er et nytt direktiv om skriftlige ansettelseskontrakter som skal gjøres mer "forutsigbare" og klare. Det andre er forslaget om en europeisk arbeidsmarkedsmyndighet som blant annet skal arbeide for å kontrollere sosial dumping. Der ønsker man å se konkrete vedtak, helst før jul.

I tillegg ønsker man at EU får en "sterk sosial søyle" som er et rammeverk for mange forslag på arbeidslivsområdet. Men det understrekes at dette ikke må gå på bekostning av den østerrikske sosiale modellen - som ikke er så ulik den nordiske. Videre advares det mot at brexit-forhandlingene, som betyr at Storbritannia forlater EU, skal brukes til å presse ned arbeidslivsstandarder der eller i andre EU-land.

ØGB støtter en dypere økonomisk integrasjon, men den må understøttes av en aktiv sysselsettingspolitikk og en avansert velferdsstat. I tillegg må EU bli et instrument mot skattejuks og skatteplanlegging over landegrensene og flernasjonale amerikanskeide selskaper må betale sin skatt.

Lista er lang og spørsmålet er om regjeringen deler noen av synspunktene eller om det hele havner i en skuff.

Nå skal landet først utvise imamer og stenge ned moskeer.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler