Østerrike: EU-domstolen ødelegger igjen

En ny dom fra EU-domstolen har slått ned som en bombe i østerriksk fagbevegelse. Kravet om en garanti-innbetaling dersom man bryter reglene for sosial dumping, strider mot den frie flyten av tjenester.

Publisert 27.11.18 Av: Knut Arne Sanden

Østerrike har en forskrift som skal bekjempe sosial dumping. Ved brudd på denne kan oppdragsgiver bli bedt om å betale inn et beløp som skal dekke eventuelle bøter. Et privat byggeoppdrag var angitt å koste 12.200 €uro. Byggherren betalte inn 7.000 Euro i forskudd. Finanstilsynet oppdaget at de ansatte ikke hadde gyldige lønnslipper som viste deres lønn. Tilsynet krevde innbetalt på deres konto restbeløpet 5.200 €uro som garanti for en eventuell mulkt. Mulkten kom på 9.000 €uro. Byggefirmaet krevde av byggherren å få betalt sine 5.000 €uro som de mente de hadde krav på.

Byggherren nektet og saken gikk til det nasjonale domstolsapparatet som har sendt spørsmålet videre til EU-domstolen i Luxembourg. Svaret er klart. Et slikt krav er til hinder for fri tjenesteflyt og må oppheves.

Regelen er kommet fordi i de fleste tilfeller hvor man har oppdaget sosial dumping er det ofte for sent å gjøre noe med det, siden firmaet er tilbake i hjemlandet etter avsluttet oppdrag.

Hele 50 prosent av tilfellene med sosial dumping skjer i utenlandske firmaer på korttidsoppdrag i Østerrike. I lokale firmaer er det kun en prosent. Dermed er risikoen for sosial dumping 50 ganger høyere ved bruk av et utenlandsk firma enn et innenlandsk.

Østerriksk LO krever nå en egen sosial protokoll til EU-traktaten som skal gi arbeidstakerrettigheter forrang for det indre markeds fire "friheter".

Flere aktuelle saker

Se alle artikler