Foto: Istock

Nytt nederlag for Uber

Uber møter økende motstand i rettsapparatet. Sist var det selveste EU-domstolen i Luxembourg som rett før jul sa sitt. Den avgjørelsen var som et ekko fra andre avgjørelser i nasjonale domstoler. Uber er altså et ordinært transportselskap å betrakte og ikke bare en app.

Publisert 11.01.18 Av: Knut Arne Sanden

Ifølge domstolen tilbyr Uber en formidlingstjeneste som er uløselig knyttet til en transporttjeneste, hvilket gjør at Ubers aktivitet må klassifiseres som transporttjeneste etter EU-retten. Domstolen valgte dermed samme løsning som generaladvokaten gikk inn for i mai i år. Dommen innebærer at Uber ikke dekkes av reglene om fri flyt av tjenester, men derimot underlegges fellesregler på transportområdet.

Ergo er sjåførene å anse som ansatte og selve selskapet må underkastes det samme regelverk som ordinære drosje- eller transportselskaper må følge i nasjonalstatene.

I dette tilfellet var det en domstol i Barcelona som hadde spurt. Svaret de fikk er omtrent det som de fikk i Norge og som resulterte at de trakk seg ut av det norske markedet.

En domstol i London har sagt at sjåfører er å betrakte som arbeidstakere og skal behandles som det.

Så kanskje plattformøkonomier ikke er så annerledes enn vanlige plattformer?

Den europeiske fagorganisasjon DEFS har også en kommentar hvor de sier at Uber er ikke lenger bare "en app i skyen, men en bedrift med fire hjul på bakken". Ergo må de kunne forhandle med de ansatte, sier konføderal sekretær i DEFS Thiébaut Weber i en kommentar.

Her finner du EU-domstolens pressemelding (engelsk tekst)

Selve dommen finner du her (svensk tekst)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler