Foto: Istock

Ny ELA-strid om lastebilsjåfører

Det er foreslått at det skal hete Europeisk arbeidsmyndighet, eller ELA på engelsk - European Labour Authority, og har skapt debatt, ikke minst i Norge, om hvilken rolle et slikt nytt EU-organ skal ha.

Publisert 31.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Men uenigheten finnes ikke bare utenfor EU. Østerrike, som leder EU fram til jul, vil ikke at dette nye organet skal ha noe kompetanse på yrkessjåfører.

Dette henger sammen med at lastebilsjåfører ble unntatt (så langt) fra utstasjoneringsdirektivet og krav om lik lønn.

Hvis ELA skal spille en rolle innenfor transportsektoren vil man indirekte akseptere at direktivet gjelder for bransjen.

Det andre vanskelige spørsmålet er om hvilken rolle ELA skal ha i konflikter hvor ulike EU-land mener ulike ting. Skal man da kunne "rådgi" eller "megle" eller ikke, og er en konklusjon bindende for medlemslandene? Det er også et spørsmål om frivillig og tvungen megling, men det siste ser det ikke ut til at noen medlemsland vil ha noe av. Det er også mer spissfindige problemstillinger, vil et "råd" fra ELA kunne overprøves i det nasjonale rettsapparatet eller i EU-domstolen?

I dag har man en meglingsinstitusjon knyttet opp til fortolkning av EUs trygderegler. Den heter den administrative kommisjonen for koordinering av trygdesystemer (Forordning 883).

Den har fungert i snart 60 år og har bygget opp stor kunnskap på dette området. Planen er at denne skal overføres til ELA.

I tillegg drøfter man en lignende ordning på det arbeidsrettslige området. Temaet var gjenstand for heftig diskusjon på et større seminar arrangert av den nederlandske regjeringen nylig i Haag, uten at noen konklusjoner ble trukket.

Det neste spørsmålet er hva skal barnet hete? ELA er opprettet etter EU-traktatens regler for "byråer" eller agencies. Hvorfor er derfor A'en i ELA blitt til Authority og ikke Agency?  De som mener å vite om sånt hevder at det er kommisjonspresident Jean-Claude Juncker som har insistert på det med bruk av to argumenter. I dag heter EUs bankagentur "European Banking Authority" og Juncker har sammenlignet dennes oppgave med hva ELA er tiltenkt. Har man en bankmyndighet som passer på at bankene følger reglene så trenger man en myndighet som passer på at utstasjoneringsdirektivet blir fulgt.

Den andre og minst like gode forklaringen er at man ønsker å gi inntrykk av at ELA skal være viktigere enn hva det vil bli.

Det siste gjenstår å se, men det er ingen sterk konkurranse mellom medlemslandene om å overføre makt og myndighet til enda et "byrå" eller "direktorat" som man kanskje kunne ha kalt det på norsk. Men der et den "offisielle" norske oversettelsen Europeisk arbeidsbyrå. Enn så lenge.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler