Nei takk til mere €uro fra Norden

Åtte EU-land beliggende i nord advarer EU mot å fortsette den økonomiske integrasjonen. Flere av landene har €uro som valuta, men mener likevel at framtiden for den monetære unionen like gjerne kan være nasjonal framfor å stramme til og føre mer makt mot toppen.

Publisert 12.03.18 Av: Knut Arne Sanden

At Danmark og Sverige er blant underskriverne er ikke overraskende, men også de baltiske landene som har €uro er med og også Nederland. Brevet ble sendt og offentliggjort før gårsdagens møte mellom EUs finansministere.

De har seks innvendinger mot den prosessen som nå pågår, i første rekke ledet an av Europakommisjonen og den franske presidenten. Disse landene er uenige og vil ikke ha egen felles finansminister eller et europeisk stabilitetsfond styrt av Europaparlamentet.

Først og fremst mener de at dette er en sak for alle 28 medlemmer og ikke kun de 19 som har en felles valuta. Dernest mener de at den monetære unionen må bygges nedenfra og opp gjennom nasjonale vedtak.

Deretter drar de kortet om at EU må ta populære beslutninger som betyr noe for folk flest og ikke skremmer folk vekk fra prosjektet.

Så påpeker de det faktum at EU har ikke fullført "bank unionen" (strammere regler for banker for å unngå en ny finanskrise).

Det er viktigere enn å ta nye sjumilssteg.

De er derimot enige om at den europeiske stabiliseringsmekanismen, ESM, kan bli gjort om til et europeisk pengefond, EMF, men at Europaparlamentets klebrige fingre må ligge langt unna styring. Det er noe nasjonalstatene skal ha ansvar for.

Helt til slutt må EUs langtidsbudsjett 2020 brukes til å skape vekst og tilby flere "strukturelle reformer", uten å spesifisere hva dette måtte bety. Men når det kommer til stykket betyr det stort sett å gjøre arbeidslivet mer usikkert og fleksibelt.

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler