Foto: Istock

Mer tydelighet i direktivet om skriftlige kontrakter

Tåken letter over forslaget til direktivet som på norsk heter tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Publisert 31.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Nylig stemte komiteen for arbeidslivsspørsmål i Europaparlamentet over endringer og disse strammer inn reglene i forhold til det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen. Det møtes med ulike reaksjon fra arbeidslivets parter, og som forventet er arbeidsgiverne både skuffet og vonbrotne. De mener det innebærer økte administrative byrder og at man vil vegre seg mot å ansette flere.

Direktivet skal dekke kontrakter blant annet på 0-timers basis, frilansere og plattformarbeidere. Arbeidsgivere kan ikke få ansatte til å betale utdanningen slik man finner innen pilotbransjen. Prøvetiden blir maksimalt seks måneder og det skal også sikres alle ansatte en rett til representasjon.

Nå er planen at det går til "trilog-forhandlinger" mellom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet. Alternativet er full behandling i Europaparlamentet i to omganger og da med et meget usikkert utfall.

Her kan du se hele komite-innstillingen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler